Protržená přehrada Bílá DesnáProtržená přehrada Bílá Desná

Dále

Technické údaje

Objem vody400 000 m3
Objem vody při protržení290 000 m2
Plošná výměra8,4 ha
Délka koruny hráze172,8 m
Šířka hráze v koruně5,5 m
Šířka hráze u paty54 m
Největší hloubka17,5 m

Příběh přehrady

Časté záplavy v podhůří Jizerských hor v 19. století si vynutily potřebu vybudovat soustavu propojených přehrad na řekách Bílá a Černá Desná. Výstavba přehrady se sypanou hrází projektovaná prof. Intzem z Cách započala v roce 1911 a trvala do roku 1915. Stavbu komplikovaly nejen vydatné deště, ale také první světová válka, která zapříčinila úsporná opatření.

Přesně za 10 měsíců po kolaudaci díla se hráz protrhla. První průsak vody, pramínek v průměru zhruba 2 cm, objevili lesní dělníci 18.9.1916 v 15:30. Pramínek se rychle zvětšoval a již o necelou půlhodinu později voda tryskala tak silně, že dělníci museli utéct. V 16:15 se již propadala dlažba na návodní straně a za dalších 30 minut se na hrázi vytvořila 40 metrů široká trhlina a voda se začala valit do údolí. Přívalová vlna nejprve zasáhla nedalekou pilu, kde s sebou vzala navezené klády, prkna a spolu s vyvrácenými stromy bořila domy v údolí a pohřbívala vše, co jí stálo v cestě. Důsledky této katastrofy si přečtěte níže. Mimoto spáchal sebevraždu stavební dozor a byly pozastaveny práce na stavbách dalších sypaných hrází na celém světě. Přehrada již nebyla nikdy obnovena.

Důsledky protržení

67obětí na životech
95rodin bez domova
38zničených domů
69poškozených domů
1020lidí bez práce

Místo dnes

Z původní stavby zůstala stát téměř bez poškození šoupátková věž, která se nalézá přímo v místě protržení a odvodňovací koryto. Nalézá se tu pomník obětem katastrofy, naučná stezka a infopanely s detailními informacemi a zajímavostmi. Po cestě k přehradě je navíc k vidění 12 dřevěných soch. Během renovace místa byla doplněna i lávka spojující oba břehy řeky. Návštěvníci se mohou občerstvit v nově vybudované boudě přímo na místě.

Protržená přehrada na Bílé Desné Protržená přehrada na Bílé Desné Protržená přehrada na Bílé Desné Protržená přehrada na Bílé Desné Protržená přehrada na Bílé Desné Protržená přehrada na Bílé Desné

Kudy se sem dostat

Přímo k přehradě nelze dojet automobilem. Níže jsou uvedena nejbližší místa, kde lze zaparkovat a zbytek cesty je nutné jít pěšky.

  1. Příjezd automobilem do Albrechtic v J.H. - část Mariánská Hora, kde lze zaparkovat (17-20 míst), poté 3,7 km pěšky po značené trase.
  2. Příjezd automobilem do Desné v J.H. - část Desná I. k bývalé úpravně vody. Poté 3,7 km pěšky.
  3. Příjezd automobilem k přehradě Souš, pak pěšky 3 km podél vody a 1 km po perkové cestě s turistickým značením.

Další turistické cíle v okolí